,

ΦΙΑΛΙ ΚΕΤΑΜΙΝΗΣ

$25.00$90.00

+ Free Shipping

Ενέσιμα κεταμίνης προς πώληση Κουίνσλαντ, Αγορά φιαλιδίων κεταμίνης online nsw, Δοσολογία και τιμές Καλύτερης δόσης φιαλιδίου κεταμίνης hcl, Περθ, Βικτώρια

Hospira’s ketamine hydrochloride vials are a nonbarbiturate general anesthetic chemically designated dl 2-(o-Chlorophenyl)-2-(methylamino) cyclohexanone hydrochloride.

 • Multiple Dose Vial
 • Sterile
 • For intramuscular or slow intravenous use

What is ketamine?

Ketamine is used by medical practitioners and veterinarians as an anaesthetic. It is sometimes used illegally by people to get high. Ketamine can produce psychedelic effects, causing a person to see, hear, smell, feel or taste things that aren’t really there or are different from how they are in reality.

When it’s sold illegally, ketamine usually comes as a white crystalline powder. It can also be made into tablets and pills, or dissolved in a liquid.

A number of clinical trials and studies are currently being undertaken to assess ketamine as a treatment for depression, early indications are showing good results.

Αλλα ονόματα

Special K, K, ket, kitkat, super k, horse tranquilliser or horse trank.

 

Buy Ketamine Vials online Australia

This substance is obtained from drugs that contain Ketamine as an active principle (Ketamine hydrochloride in solution). These drugs are presented in a colorless acid solution, for injectable administration intramuscularly or intravenously or intravenously, in vials.

Ενέσιμα κεταμίνης προς πώληση Κουίνσλαντ, Αγορά φιαλιδίων κεταμίνης online nsw, Δοσολογία και τιμές Καλύτερης δόσης φιαλιδίου κεταμίνης hcl, Περθ, Βικτώρια

They only contain ketamine hydrochloride and solvent; the method of obtaining the active principle in solid form consists of slow-drying in an oven at a medium temperature of 90-100º C.

In its solid presentation in powder form, it is used directly like cocaine, in the way of a line to snort; nasal absorption is carried out through a narrow and more or less long tube or tube, handcrafted for this purpose (with a banknote of the bank, usually).

Its liquid presentation is used with a syringe, injected, usually intravenously, very slowly. This presentation is only used in consumers with healthy addiction or who have generated high tolerance to the active principle.

It can be mixed with cocaine powder and snorted as well. Buy Ketamine online without script

 • Wanted effects

With this substance, in low doses, you get a peaceful, dreamy feeling similar to laughing gas. Users report the sensation of floating slightly out of their bodies. Numbness in the limbs is also common.

Higher doses produce a hallucinogenic effect that can make the user feel very far from their body. This experience is called entering a “K hole”; it has been compared to a near-death experience, with the sensations of rising and detaching from the body. Many users find the experience spiritually significant, while others go through it frightened.

When a person is in a “K hole,” it is challenging to move, they remain seated or lying down during the experience, it is the safest.

Mechanisms of action

After 10-20 minutes of consumption, depending on doses, its effects begin to appear, with different times for each of them.

The first is the sensation of dissociation, appearing a state of unconsciousness and later very intense amnesia accompanied by the absence/imperception of pain (analgesia).

The total duration of the effects of consumption would be around two hours.

 Ketamine Side effects

It produces hallucinations, flashbacks, alteration of attention, and memory.

Also, bradycardia, hypertension, arrhythmias, mild respiratory depression, laryngospasm, stridor in children, and dystonic reactions.

Ενέσιμα κεταμίνης προς πώληση Κουίνσλαντ, Αγορά φιαλιδίων κεταμίνης online nsw, Δοσολογία και τιμές Καλύτερης δόσης φιαλιδίου κεταμίνης hcl, Περθ, Βικτώρια

, it can cause increased intracranial and intraocular pressure, seizures, cardiorespiratory failure, polyneuropathy, trismus, and muscular hypertonia after an overdose.

Where to buy Ketamine 

Contraindications and Interactions

It is contraindicated in cases of:

 • ketamine allergy,
 • eclampsia (tonic-clonic seizures),
 • arterial hypertension,
 • heart failure
 • patients prone to hallucinations.

It mainly interacts with:

 • barbiturates and benzodiazepines (need more recovery time),
 • theophylline (antiasthmatic, bronchodilator): co-administration can cause seizures.

In laboratory tests, Ketamine alters some determinations: there is an increase in transaminases, cortisol, creatinine kinase, and luteinizing hormone.

On the other hand, we can observe a decrease in testosterone.

    Ketamine contraindicated in the case of one of the following diseases:

 • alcoholism,
 • heart failure,
 • arterial hypertension,
 • asthma,
 • epilepsy.

Ενέσιμα κεταμίνης προς πώληση Κουίνσλαντ, Αγορά φιαλιδίων κεταμίνης online nsw, Δοσολογία και τιμές Καλύτερης δόσης φιαλιδίου κεταμίνης hcl, Περθ, Βικτώρια

Δοσολογία

200mg / 20ml (10mg/ml), 500mg / 10ml (50mg/ml), 1000mg / 10ml (100mg/ml)

Καλάθι αγορών
λάθος: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
elΕλληνικά